Strona główna / Doradztwo zawodowe / EURES - sieć europejskich ofert pracy
drukuj
EURES - sieć europejskich ofert pracy

 

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

Zadaniem EURES jest udzielanie informacji i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów oraz udzielanie indywidualnej pomocy
i doradztwo pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych.

W ramach EURES działa ponad 700 doradców, którzy świadczą usługi na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mają oni dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat wolnych miejsc pracy w Europie oraz bazy danych, w której zamieszczone są ogólne informacje dotyczące warunków życia i pracy w krajach EOG. W ten sposób wszyscy korzystający z usług EURES mogą otrzymać aktualne informacje przebywając w swym kraju, zanim zdecydują się na podjecie zatrudnienia w innym państwie.

Sieć europejskich ofert pracy jest dostępna pod adresem: www.eures.praca.gov.pl

 

Konsultant EURES w Poznaniu:

Amadeusz Konieczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
ul. Kościelna 37, Poznań
tel.: 61 846 38 07
Email: a.konieczny@wup.poznan.pl

Do góry